Hướng dẫn bảo mật - ICHIISOFT

Chính sách cơ bản về bảo mật thông tin

ICHIISOFT JOINT STOCK COMPANY và ICHIISOFT CORPORATION (sau đây, công ty của chúng tôi) bảo vệ tài sản thông tin nhận được từ các khách hàng khỏi các mối đe dọa như tai nạn, thảm họa và tội phạm và để ứng phó với sự tin tưởng của khách hàng và xã hội, dựa trên các chính sách sau đây.

1. Trách nhiệm quản lý

Chúng tôi sẽ cố gắng một cách có hệ thống và liên tục để cải thiện và nâng cao tính bảo mật thông tin dưới sự chủ động của ban quản lý.

2. Cải thiện hệ thống nội bộ

Chúng tôi đã thành lập một tổ chức để duy trì và cải thiện bảo mật thông tin và đã thiết lập các quy tắc nội bộ chính thức cho các biện pháp bảo mật thông tin.

3. Nỗ lực của nhân viên

Nhân viên của chúng tôi sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết về bảo mật thông tin và sẽ đảm bảo rằng những nỗ lực của chúng tôi đối với bảo mật thông tin là vững chắc.

4. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và hợp đồng

Chúng tôi tuân thủ luật pháp, quy định, chuẩn mực và nghĩa vụ hợp đồng liên quan đến bảo mật thông tin và đáp ứng mong đợi của khách hàng.

5. Ứng phó với Vi phạm và Tai nạn

Trong trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm hợp đồng hoặc tai nạn liên quan đến bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp và cố gắng ngăn chặn sự tái diễn.

Ngày ban hành: 4/5/2023