Dedicated Team - ICHIISOFT
DỊCH VỤ / MÔ HÌNH DỊCH VỤ / DEDICATED TEAM

Mô hình tối ưu cho doanh nghiệp - Dedicated Team

Làm việc liền mạch như là một phần trong đội ngũ của khách hàng để cung cấp các giải pháp chất lượng, độc đáo và dành riêng cho dự án.

Dedicated-Team-Ichiisoft-left
Dedicated-Team-Ichiisoft-left
Dedicated-Team-Ichiisoft-right

Mô hình Dedicated Team là gì?

Dedicated Team là một mô hình đề cập đến một thỏa thuận giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ, khi công ty dịch vụ cung cấp các chuyên gia phát triển phần mềm cho khách hàng trên cơ sở lâu dài. Các chuyên gia được lựa chọn theo nhu cầu của khách hàng về kinh nghiệm và kỹ năng của họ.

Phù hợp nhất với dự án có yêu cầu phức tạp

Loại hình này phù hợp với những khách hàng đang tìm kiếm một đội offshore ổn định, có chuyên môn và trình độ cao, nhiều kinh nghiệm phát triển. Khách hàng có toàn quyền quyết định về việc phát triển liên quan đến dự án.

dedicated-team-ichiisoft-detail

Lợi ích của mô hình Dedicated Team là gì?

Different-domain-ichiisoft

Hợp lý về kinh tế

Thuê một đội ngũ chuyên dụng rẻ hơn so với việc tập hợp một đội ngũ của riêng bạn qua quá trình tốn nhiều công sức. Mô hình nhóm chuyên dụng là một giải pháp khả thi vì đội ngũ sẵn sàng và nó có thể giảm ngân sách tuyển dụng.

High-sercurity-ichiisoft

Mang lại sự kiểm soát nhiều hơn

Khách hàng có toàn quyền kiểm soát việc lựa chọn, tạo động lực và quản lý của các thành viên trong đội ngũ chuyên gia. Với mô hình Dedicated Team, bạn có thể quản lý các chuyên gia có trình độ cao và có năng lực.

Component 2

Tập trung nhiệm vụ
& khả năng thích ứng

Các đội ngũ chuyên dụng làm việc theo ý của bạn mà không bị phân tâm. Tăng sự đóng góp vào dự án cho một trọng tâm, sau đó tạo ra các giải pháp hợp lý. Làm việc có trọng tâm cũng làm khả năng thích ứng tăng lên rất nhiều.

Super-fast-ichiisoft

Cung cấp chu kỳ phát triển
nhịp độ nhanh

Tốc độ là một cải tiến lớn khác của mô hình Dedicated Team. Do một cách tiếp cận trực tiếp hơn từ khách hàng và nhóm phát triển tập trung, toàn bộ quá trình có thể tiến hành với tốc độ cao hơn.

Lợi ích của mô hình Dedicated team là gì?

Different-domain-ichiisoft

Hợp lý về kinh tế

Thuê một đội ngũ chuyên dụng rẻ hơn so với việc tập hợp một đội ngũ của riêng bạn qua quá trình tốn nhiều công sức. Mô hình nhóm chuyên dụng là một giải pháp khả thi vì đội ngũ sẵn sàng và nó có thể giảm ngân sách tuyển dụng.

High-sercurity-ichiisoft

Mang lại sự kiểm soát
nhiều hơn

Khách hàng có toàn quyền kiểm soát việc lựa chọn, tạo động lực và quản lý của các thành viên trong đội ngũ chuyên gia. Với mô hình Dedicated team, bạn có thể quản lý các chuyên gia có trình độ cao và có năng lực.

Component 2

Tập trung nhiệm vụ
& khả năng thích ứng

Các đội ngũ chuyên dụng làm việc theo ý của bạn mà không bị phân tâm. Tăng sự đóng góp vào dự án cho một trọng tâm, sau đó tạo ra các giải pháp hợp lý. Làm việc có trọng tâm cũng làm khả năng thích ứng tăng lên rất nhiều.

Super-fast-ichiisoft

Cung cấp chu kỳ phát
triển nhịp độ nhanh

Tốc độ là một cải tiến lớn khác của mô hình Dedicated team. Do một cách tiếp cận trực tiếp hơn từ khách hàng và nhóm phát triển tập trung, toàn bộ quá trình có thể tiến hành với tốc độ cao hơn.

Hồ sơ năng lực

Khám phá thêm về ICHIISOFT qua Hồ sơ năng lực của công ty, bạn cũng có thể để lại thông tin cá nhân và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.