Dịch vụ đám mây - ICHIISOFT

Dịch vụ đám mây

Dịch vụ đám mây được thiết kế để cung cấp quyền truy cập dễ dàng, giá cả phải chăng vào các ứng dụng và tài nguyên mà không cần cơ sở hạ tầng hoặc phần cứng nội bộ

cloud-service-ichiisoft-right
cloud-service-ichiisoft-right

Công nghệ

Ngôn ngữ lập trình

php-ichiisoft
php-ichiisoft
Python-ichiisoft
Rubi-ichiisoft
Swift_Ichiisoft
Go_Ichiisoft
Html5_Ichiisoft
Css3_Ichiisoft
Js_Ichiisoft
Ios_Ichiisoft_
Android-ichiisoft

Frameworks

Nodejs_Ichiisoft
Nodejs_Ichiisoft
Rails_Ichiisoft
Laravel_Ichiisoft
React_native_Ichiisoft
Magento_Ichiisoft
Jquery_Ichiisoft
Vuejs_Ichiisoft
React_Ichiisoft
Angularjs-ichiisoft
Flutter_Ichiisoft

Cơ sở dữ liệu

Sql_Ichiisoft
Sql_Ichiisoft
Mariadb_Ichiisoft
Mysql_Ichiisoft
Oracle-ichiisoft
Postgresql_Ichiisoft
Mongodb_Ichiisoft
Cassandra_Ichiisoft
Redis_Ichiisoft
Elasticsearch_Ichiisoft

Dịch vụ đám mây

Amazon_web_services
Sql_Ichiisoft
Mariadb_Ichiisoft
Mysql_Ichiisoft
Oracle-ichiisoft
Postgresql_Ichiisoft
Mongodb_Ichiisoft
Cassandra_Ichiisoft
Redis_Ichiisoft
Elasticsearch_Ichiisoft

Dự án của chúng tôi

Những gì chúng tôi phát triển?

ICHIISOFT cung cấp cho khách hàng các dịch vụ dựa trên nền tảng đám mây có thể giúp doanh nghiệp chia sẻ tài nguyên trên quy mô lớn, chẳng hạn như The SaaS, IaaS và PaaS.

Main-types-ichiisoft

Phân loại

Process-ichiisoft

Quy trình

Benefits-ichiisoft

Lợi ích

Cam kết trong quá trình hợp tác

Icon-scalability-ichiisoft

Khả năng mở rộng

ICHIISOFT điều chỉnh quy mô các dịch vụ đám mây dựa trên nhu cầu của khách hàng, do đó, doanh nghiệp có thể trao cho nhân viên nhiều năng lực hơn.

High-sercurity-ichiisoft

Bảo mật

Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng được bảo mật và chúng tôi đo lường để bảo vệ khách hàng khỏi các cuộc tấn công mạng và vi phạm dữ liệu.

Component 2

Sự tuân thủ

ICHIISOFT cung cấp dịch vụ đám mây cho khách hàng tuân thủ tất cả các quy định và tiêu chuẩn có liên quan, chẳng hạn như GDPR, HIPAA và PCI DSS.

Super-fast-ichiisoft

Hiệu suất

Công ty chúng tôi đảm bảo rằng các dịch vụ đám mây được cung cấp hoạt động trơn tru với tốc độ cao và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Commit during partnership

Icon-scalability-ichiisoft

Khả năng mở rộng

ICHIISOFT điều chỉnh quy mô các dịch vụ đám mây dựa trên nhu cầu của khách hàng, do đó, doanh nghiệp có thể trao cho nhân viên nhiều năng lực hơn.

High-sercurity-ichiisoft

Bảo mật

Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng được bảo mật và chúng tôi đo lường để bảo vệ khách hàng khỏi các cuộc tấn công mạng và vi phạm dữ liệu.

Component 2

Sự tuân thủ

ICHIISOFT cung cấp dịch vụ đám mây cho khách hàng tuân thủ tất cả các quy định và tiêu chuẩn có liên quan, chẳng hạn như GDPR, HIPAA và PCI DSS.

Super-fast-ichiisoft

Hiệu suất

Công ty chúng tôi đảm bảo rằng các dịch vụ đám mây được cung cấp hoạt động trơn tru với tốc độ cao và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Xem hồ sơ năng lực

Khám phá thêm về ICHIISOFT qua Hồ sơ năng lực của ty, bạn cũng có thể để lại thông tin cá nhân và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.